DAY ONE: IMPROVING PROCUREMENT

Procurement is voor veel bedrijven een precair punt. Stokt de supply chain? Is
er onaangeroerd potentieel? Als bedrijf weet je dat er ruimte voor verbetering is. Voor meer grip op de situatie. Ruimte om kwalitatief te groeien. Maar hoe en waar eigenlijk? En hoe implementeer en borg je die verbetering?

Day One implementeert en verbetert procurement van binnenuit. Wij worden
deel van het proces en de organisatie, en maken ons aan het einde van de rit overbodig. Ons proces is effectief, wij verbeteren en passen aan binnen de kaders van de organisatie. Door in- en externe processen te optimaliseren en
het bedrijf laten ontdekken en benutten van zijn inkooppotentieel. Dat levert resultaat op vanaf dag 1. Daarmee is Day One een aanvulling op de bestaande expertise van een bedrijf of een afdeling. Een doel- en resultaatgerichte aanvulling met als doel een bedrijf verbeteren en laten groeien. Vanaf de
eerste dag.